แจ้งต่ออายุอัตโนมัติ ลูกค้าที่ต้องการต่ออายุก่อนวันครบกำหนด สามารถติดต่อแจ้งเจ้าหน้าที่ผ่านช่องทางนี้ได้