วิธีการเปลี่ยน Name Servers ของ Domain

วิธีการเปลี่ยน Name Servers ของ Domain

1.เข้าสู่ระบบภายใต้ชื่อที่สมัครใช้บริการ

2.เข้าไปส่วนเมนูโดเมนของฉัน

3.เลือกที่แทป จัดการ Nameservers

4.จัดการกรอกชือ Nameservers ของท่านให้ถูกต้อง

หมายเหตุ:หากท่านจดโดเมนกับทางเราชื่อ Nameservers ก็จะเป็นค่าเริ่มต้นของระบบที่นี่  • 1 Users Found This Useful
Was this answer helpful?

Related Articles

Domain Transfer (ย้ายโดเมน)

เงื่อนไขในการย้ายโดเมนมายัง สนุกโฮส ดอดคอม ระบบไม่สามารถทำรายการย้ายโดเมนที่มีอายุนับไม่ถึง...