การ Backups ข้อมูลด้วย DirectAdmin

การ Backups ข้อมูลด้วย DirectAdmin
Create/Restore Backups  เป็นเมนูที่ใช้ในการสำรองข้อมูล และกู้ข้อมูลต่างๆบน Host ของเรา ส่วนประกอบและฟังก์ชั่นที่ใช้งานหลักๆได้แก่


1. ส่วนของการสำรองข้อมูล    เลือกรายการข้อมูลที่จะสำรอง โดยมีตัวเลือกดังนี้
 • Website Data (ข้อมูลเวป)
  • Domains Directory สำรองไฟล์ทั้งหมดของทุกๆ Domain ของท่าน บน Host โดยเป็นเพียงหัวข้อเดียวที่จะสำรองไฟล์ต่างๆที่อยู่ในโฟลเดอร์ public_html, private_html, public_ftp, logs ที่อยู่บน Host ของท่าน หัวข้ออื่นๆจะเป็นการสำรองข้อมูลระบบในด้านต่างๆเท่านั้น
  • Subdomain Lists สำรองรายการ Subdomain ทั้งหมดของท่าน แต่ไม่รวมถึงไฟล์ข้อมูลหรือไฟล์เวปต่างๆ นั่นคือระบบจะสำรองเพียงรายชื่อ Subdomain ที่ท่านมีอยู่เท่านั้น ใช้สำหรับเวปที่มี Subdomain จำนวนมาก
 • E-mail (อีเมล)
  • POP Accounts สำรองรายชื่อ POP E-mail Account ของท่าน
  • Forwarders สำรองส่วนของ Forwarders(ระบบส่งต่ออัตโนมัติ) ที่ท่านสร้างไว้
  • Autoresponders สำรองส่วนของ Autoresponders(ระบบตอบรับอัตโนมัติ) ที่ท่านสร้างไว้
  • Vacation Messages สำรองส่วนของข้อความสำหรับวันหยุดต่างๆ
  • Mailing Lists สำรองรายชื่ออีเมลของท่าน
  • E-mail Settings สำรองการตั้งค่าอีเมลของท่าน
 • FTP (ข้อมูลเกี่ยวกับ FTP)
  • Ftp Accounts สำรองรายชื่อ Account สำหรับ FTP
  • Ftp Settings สำรองการตั้งค่า FTP
 • Databases (ฐานข้อมูล)
  • Databases สำรองฐานข้อมูลทั้งหมด
จากนั้นกดปุ่ม Create Backup ระบบจะดำเนินการสำรองข้อมูลตามที่ท่านได้เลือกไป และหากข้อมูลมีขนาดใหญ่อาจต้องใช้เวลาซักหน่อย
ซึ่งหากระบบทำการสำรองข้อมูลเสร็จแล้วจะส่งเมลไปแจ้งยัง E-mail Address ของท่าน


2. Link ไปยัง File Manager ใน Directory ที่เก็บไฟล์ Backup    เป็นลิงค์ที่จะนำไปสู่เมนู File Manager ใน Directory ที่เก็บไฟล์ Backup
ท่านสามารถ Download ไฟล์ Backup ลงมาเก็บไว้ในคอมพิวเตอร์ของท่านได้จากตรงจุดนี้โดยการคลิกที่ชื่อไฟล์ที่ต้องการ
และควรทำเป็นประจำหลังการ Backup เพื่อให้มั่นใจว่าไฟล์ Backup ของท่านถูกเก็บไว้คนละที่กันกับไฟล์ต้นฉบับ3. ส่วนของการกู้ข้อมูลจากข้อมูลที่สำรองไว้   
 • เลือกไฟล์ Backup ที่ท่านต้องการนำกลับมาแทนที่ข้อมูลปัจจุบันจาก Drop Down List แล้วกดปุ่ม Select Restore Options
 • จากนั้นเลือกรายการข้อมูลที่จะ Restore แล้วกดปุ่ม Restore Selected Items
by hostsevenplus
 • 1 Users Found This Useful
Was this answer helpful?

Related Articles

วิธีการกู้คืนข้อมูลของเว็บไซต์

วิธีการกู้คืนข้อมูลคุณต้องทำ Log in เข้ายัง DirectAdmin Control Panel จากนั้นคลิกที่ เมนู Create...

การ Backup File Database ด้วยตัวเอง

การทำ Backup  File Database Config ด้วยตัวเอง 1. Login เข้าระบบ Control Panel...